Privacyverklaring

De bescherming van uw gegevens is onze zorg

We vinden het fijn dat u interesse heeft in ons bedrijf en onze producten resp. diensten en willen dat u zich bij het bezoek aan onze website ook veilig voelt wat betreft de bescherming van uw persoonsgegevens. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. De bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht nemen is voor ons vanzelfsprekend.

We willen dat u weet wanneer we welke gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen die garanderen dat de voorschriften over de bescherming van gegevens zowel door ons als door ons belaste externe dienstverleners in acht worden genomen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie omtrent uw identiteit. Hieronder vallen bv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Het is niet vereist dat u persoonsgegevens prijsgeeft om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we echter uw naam en adres alsook verdere gegevens nodig zodat we de gewenste diensten kunnen leveren.

Hetzelfde geldt voor het verzenden van informatiemateriaal en bestelde goederen of voor het beantwoorden van individuele vragen. Waar dit vereist is, wijzen we u daar uitdrukkelijk op. Bovendien verwerken en slaan we enkel gegevens op die u ons vrijwillig ter beschikking stelt en evt. gegevens die we automatisch bij het bezoek aan onze internetpagina’s verzamelen (zie alinea “Gegevens die automatisch bij het bezoek aan onze internetpagina’s geregistreerd worden”).

Voor zover u beroep doet op het leveren van diensten, worden normaal gezien enkel gegevens verzameld die we voor het leveren van de diensten nodig hebben. Voor zover we om verdere gegevens vragen, gaat het hierbij om vrijwillige informatie. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor het vervullen van de gevraagde dienst en als garantie van eigen rechtmatige bedrijfsbelangen.

Doelbepaling van de persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken we in het algemeen om uw aanvragen te beantwoorden, uw opdrachten te bewerken of u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te geven. Om onze klantrelaties te verzorgen kan het bovendien nodig zijn dat wij of een door ons belast dienstverleningsbedrijf deze persoonsgegevens verwerkt om u over productaanbiedingen te informeren of om online enquêtes uit te voeren om beter aan de opdrachten en vereisten van onze klanten te voldoen.

Uiteraard respecteren we het als u uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van onze klantrelaties (in het bijzonder voor direct marketing of marktonderzoek) aan ons ter beschikking wilt stellen. We verkopen uw gegevens niet aan derden of maken deze op geen enkele andere manier ten gelde.

Bovendien worden er geen persoonsgegevens aan staten buiten de EU resp. de EER doorgegeven.

Beoogd gebruik

We verzamelen, verwerken en gebruiken de door u online ter beschikking gestelde, persoonsgegevens enkel voor de u meegedeelde doelen. We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verzamelingen van persoonsgegevens alsook het doorgeven ervan aan overheidsinstellingen en overheden die recht hebben op informatie gebeurt enkel in het kader van de toepasselijke wetten resp. voor zover we door een rechterlijk besluit hiertoe verplicht zijn. Onze medewerkers en de door ons belaste dienstverleningsbedrijven zijn door ons tot geheimhouding en het in acht nemen van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht.

Gegevens die automatisch bij het bezoek aan onze internetpagina’s geregistreerd worden

Bij het gebruik van onze website worden om organisatorische en technische redenen de volgende gegevens opgeslagen: de namen van de door u opgeroepen pagina’s, de door u gebruikte browser en uw besturingssysteem, datum en tijdstip van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en uw IP-adres.

We analyseren deze technische gegevens anoniem en enkel voor statistische doeleinden om onze website continu verder te optimaliseren en onze internetaanbiedingen nog aantrekkelijker vorm te kunnen geven. Deze bestanden worden gescheiden van andere persoonsgegevens op beveiligde systemen opgeslagen. Gegevens kunnen niet aan individuele personen worden gelinkt.

Cookies

Als u onze website bezoekt, kan het gebeuren dat we informatie in de vorm van een cookie op uw computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden gestuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.

Daarbij worden buiten het internetprotocoladres geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie dient om u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen en de navigatie voor u te vereenvoudigen. Cookies laten ons bijvoorbeeld toe om een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan zodat u dit niet telkens opnieuw hoeft in te geven.

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat we uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren. Hoe dat in detail in zijn werk gaat, vindt u in de handleiding van uw browserproducent. Als u geen cookies aanvaardt, kan dit echter functiebeperkingen bij onze aanbiedingen tot gevolg hebben.

Registratiefunctie in het handelaarsgedeelte – enkel mogelijk voor MHZ-klanten

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van de aanbieding. De gebruikers kunnen via e-mail over aanbiedings- of registratierelevante informatie zoals wijzigingen van de omvang van het aanbod of technische omstandigheden geïnformeerd worden. De verzamelde gegevens zijn in het kader van de registratie zichtbaar in het invoerscherm. Daartoe behoren firma, klantnummer, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoon, fax.

Privacyrechten

U kunt te allen tijde inlichtingen over de door ons over u opgeslagen gegevens ontvangen (recht op inlichting).
Verder hebt u het recht op correctie, het recht op wissen/vergeten worden, het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht op klagen bij een toezichtsinstantie.

Verder kunt u te allen tijde uw toestemming tot verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons herroepen. Indien nodig schrijft u onze privacyverantwoordelijke mevrouw Delphine Wuidart, 27, Rue de Steinfort, L-8366 HAGEN, +32 2 888 16 49 aan.

E-Mail

Vragen, voorstellen, klachten

Als u vragen over onze aanwijzingen over gegevensbescherming of over de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt, kunt u zich eveneens direct tot onze privacyverantwoordelijke richten. Zij staat ook in het geval van vragen om inlichtingen, voorstellen of bij klachten als contactpersoon tot uw beschikking.