Hoogste vereisten voor kwaliteit en milieu zijn voor MHZ vanzelfsprekend.

Sinds 1995 is de productie van componenten van MHZ in het filiaal Niederstetten gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001. De milieuvriendelijke productontwikkeling vindt plaats in ecologisch ingerichte gebouwen.

Kwaliteitsmanagement DIN 9001:2008

We stellen hoge eisen aan onze producten, processen en de volledige organisatie. De certificering volgens DIN EN ISO 9001:2008 is daarom vanzelfsprekend voor ons.

Het managementsysteem van MHZ moet aan heel wat vereisten voldoen zodat de omzetting van het kwaliteitsmanagement optimaal verloopt. Om onze doelen te bereiken definiëren we daarom de volgende basisprincipes:

  • Klantgerichtheid
  • Foutvermijding voor foutoplossing
  • Continue verbetering
  • Kwaliteit van onze toeleveringen
  • Iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteit
  • Duurzaam nastreven van doelen
  • Voldoen aan wettelijke vereisten

MHZ is een vooraanstaand groeiend bedrijf in decoratietechniek en binnen- en buitenzonwering. De kwaliteit van ons handelen en van onze producten is bepalend voor ons succes. De consequente omzetting van deze basisprincipes draagt ertoe bij dat de tevredenheid van onze klanten wordt verhoogd.

Milieu

MHZ produceert zicht- en zonwering door gebruik te maken van ecologische werkstoffen en energiebesparende technieken.

Onze gebouwen zijn ecologisch ingericht. Milieubewust en energiebesparend produceren en werken is voor MHZ-medewerkers vanzelfsprekend. MHZ registreert regelmatig zijn milieuprestatie zoals energieverbruik of waterverbruik en analyseert de resultaten om ons milieu duurzaam te beschermen.