Colofon

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Straße 21
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel 0711-9751-0
Fax 0711-9751-41150
www.mhz.de
E-mail: info@mhz.de

Btw-nr. DE 325046963
Rechtbank van registratie: Stuttgart HRA 735612

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Hachtel-Beteiligungs-GmbH
Zetel: Leinfelden-Echterdingen
Rechtbank van registratie: Stuttgart HRB 769054

Zaakvoerders:
Marc Horn
Andreas Kopetschny
Marcus Meyer

BENELUX

MHZ Hachtel S.à r.l. 
27, Rue de Steinfort
L-8366 Hagen
Tel +352 311 421-1
Fax +352 312 328
www.mhz.lu
info@mhz.lu

Zaakvoerders:
Emmanuel Paquet

Copyrightmelding en uitsluiting van aansprakelijkheid

© 2021 MHZ Hachtel S.à r.l. Alle rechten voorbehouden.

 

1. Auteursrecht

Copyright 2021 MHZ Hachtel S.à r.l. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van geestelijk eigendom. Ze mogen noch voor handelsdoeleinden of doorgave gekopieerd, noch gewijzigd en op andere websites gebruikt worden voor zover ze niet voor een dergelijk gebruik gekenmerkt zijn resp. er geen schriftelijke toestemming is. Elke persoon heeft de toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden de website te bekijken, tentoon te stellen en documenten van deze website af te drukken alsook de daarvoor gekenmerkte bestanden te downloaden. Het is enkel met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de firma MHZ Hachtel S.à r.l. toegelaten om delen of fragmenten van inhoud en informatie van deze website te kopiëren, te wijzigen, te verkopen of op andere servers te plaatsen.

 

2. Garantie

Deze informatie stelt MHZ Hachtel S.à r.l. zonder enige bevestiging of garantie van eender welke aard, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, ter beschikking. Uitgesloten zijn ook alle stilzwijgende garanties inzake de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet schenden van wetten en patenten. Ook als we ervan uitgaan dat de door ons gegeven informatie correct is, kunnen deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

 

3. Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s wordt met grote zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we echter niet aansprakelijk gesteld worden.
Als dienstverlener zijn we volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse wet op elektronische communicatie) voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstverlener echter niet verplicht om doorgestuurde of opgeslagen externe informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken die op een illegale activiteit wijzen. De vermelde rechtsgronden gelden voor de Duitse juridische ruimte. Voor onze dochterbedrijven gelden de overeenkomstige equivalenten (voor zover aanwezig). Verplichtingen inzake verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten worden hierdoor niet aangetast. Een dergelijke aansprakelijkheid is evenwel pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete inbreuk bekend wordt. Als er overeenkomstige inbreuken bekend raken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

4. Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarbij we geen invloed hebben op de inhoud hiervan. Daarom kunnen we voor deze externe inhoud ook niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gekoppelde pagina’s worden op het moment van de koppeling op mogelijke inbreuken gecontroleerd. Illegale inhoud was op het moment van de koppeling niet waarneembaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s is echter zonder concrete aanknopingspunten voor een inbreuk niet redelijk. Als er inbreuken bekend raken, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Informatieplicht

De EU-Commissie heeft een internetpagina voor online geschillenbeslechting tussen bedrijven en consumenten (OS-platform) ingericht dat u op ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt bereiken.

De Firma MHZ Hachtel GmbH & Co. KG is bereid om aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een consumentenarbitragedienst deel te nemen.